نام حیوان سال تولد شما شمسی با جدول و توضیحات

نام حیوان سال تولد شما شمسی با جدول و توضیحات,حیوان سال تولد شما,شناسایی حیوان سال تولد,
  نام حیوان سال تولد شما  شمسی با جدول و توضیحات   مقاله زیر در " ماهنامه علمی و فنی دانشمند، سال 29، شماره 8، سال 1370 - توسط استاد محمدرضا صیاد" نگاشته شده است. که در اینجا بدون هیچ دخل و تصرفی منتشر شده است. نامیدن هر سال به نام یک حیوان، بیشتر در اثر عوامل اعتقادی یا فرهنگی در تقویم بعضی از ملل مرسوم شده است. این نوع عوامل از ریشه هایی سرچشمه می گیرد که با تقویم این گونه ملل در ارتباط است. تقویم ترکی – مغولی، از حدود قرن هفتم هجری قمری یعنی پس از استیلای مغول بر ایران، به…