close
چت روم
تعبیر خواب معاصر حرف ن-و
loading...

فال تاروت ورق قهوه طالع بینی تعبیر خواب

تعبیر خواب معاصر حرف ن-و ن-و ناقص الخلقه دیدن ناقص الخلقه:نشانه یاس و ناامیدیست به دنیا آوردن ناقص الخلقه:یاسی که بیم پیش آمدن آن می رفت،دیگر پیش نخواهد آمد نامزدی نامزدی خود شخص:یک کار بی مورد به زودی خاتمه می یابد نامزدی یک شخص ناآشنا را دیدن یا جشن گرفتن:نامزدی یا یک ازدواج،در آینده ای نزدیک در پیش است نامزدی(در رویای افراد متاهل):باعث به وجود آمدن یک دوستی خوشایند می گردد نامه نامه دلدادگی:علامت اخبار نامطلوب است نامه تسلیت:به معنی اخبار خوب است نامه عاشقانه گرفتن:نشانه اخبار بد است نوشتن نامه عاشقانه:صاحب رویا دلداده می باشد نان

تعبیر خواب معاصر حرف ن-و

ن-و


ناقص الخلقه
دیدن ناقص الخلقه:نشانه یاس و ناامیدیست
به دنیا آوردن ناقص الخلقه:یاسی که بیم پیش آمدن آن می رفت،دیگر پیش نخواهد آمد


نامزدی
نامزدی خود شخص:یک کار بی مورد به زودی خاتمه می یابد
نامزدی یک شخص ناآشنا را دیدن یا جشن گرفتن:نامزدی یا یک ازدواج،در آینده ای نزدیک در پیش است
نامزدی(در رویای افراد متاهل):باعث به وجود آمدن یک دوستی خوشایند می گردد


نامه
نامه دلدادگی:علامت اخبار نامطلوب است
نامه تسلیت:به معنی اخبار خوب است
نامه عاشقانه گرفتن:نشانه اخبار بد است
نوشتن نامه عاشقانه:صاحب رویا دلداده می باشد


نان
دیدن،خریدن یا خوردن نان:نشانه دوستان باوفاست
پختن نان:سعادت و خوشبختی می آورد
کسی را در حال خوردن نان دیدن،در حالی که خود شخص گرسنه می باشد:دوست خواب بیننده به موقعیتی دست می یابد،که خواب بیننده آن را برای خود آرزو می کرده است
نان بیات و خشک دیدن:صاحب رویا باید در آینده نزدیک مشکلات بزرگی را پشت سر بگذارد
نان تازه و نرم:خبر از ورود میهمانان ناآشنا می دهد


نانوا
دیدن نانوا:نگرانی های شخص کاهش می یابد
در نانوایی بودن:نشانه خوشبختی،رضایت و موفقیت در کار و زندگیست
زن نانوا بودن:علامت سلامتی کامل است
مغازه نانوایی:خبر از سالی سرشار از نعمت و برکت می دهد


ناودان
از ناودان بالا رفتن:خواب بیننده توسط راهی غیرمجاز یا غیرمعمولی به هدفی معین خواهد رسید
هنگام بالا رفتن از ناودان سر خوردن یا سقوط کردن:کاری غیرقانونی و غیر موسوم،با شکست مواجه می شود
بر روی ناودان به پایین سر خوردن:خواب بیننده از موضوعی جنجال آمیز،باروشی غیر معمول رهایی می یابد


نبرد
نبرد را دیدن یا در آن شرکت کردن:در رویای سربازان،نمایانگر اثرات بعدی پیشامدهای جنگ مربوط به خود شخص می باشد؛در غیر این صورت،بیشتر به معنی دشمنی های پنهانی که موجب هیجانات فراوان می شود،می باشد.تعبیر دیگر این سمبل،ایجاد درگیری شدید در خانه است


نجات دادن
کسی را نجات دادن:به خواب بیننده قول ستودن یا پاداش،به خاطر یک فعالیت قابل تقدیر را می دهد
نجات داده شدن:به صاحب رویا در مورد یک خطر تهدیدکننده،مخصوصا حادثه رانندگی هشدار می دهد


نخل
دیدن نخل در هوای آزاد:نشانه برآروده شدن یک آرزوی دیرینه است
دیدن نخل خانگی:شخص از روند روبه رشد جریانی،به شدت ناراضیست


نردبان
نردبان را خوابانده یا کنار دیوار دیدن:به خواب بیننده توصیه می کند،از شانس بدست آمده،حداکثر استفاده را بکند
نردبان را حمل کردن:صاحب رویا دیگری را در یک موقعیت بحرانی یاری می کند،یا به او جهت رسیدن به یک موقعیت کمک خواهد کرد
توسط دیگران نردبان را در حال حمل شدن دیدن:به خواب بیننده هشدار می دهد که،دیگران ممکن است شانس او را ضایع نمایند
نردبان را به پنجره تکیه دادن:صاحب رویا مقاصد پنهانی دارد
نردبان را در حالی که به پنجره تکیه داده شده دیدن:خواب بیننده را سرقت یا کلاهبرداری تهدید می کند
از نردبان بالا رفتن:عدم موفقیت در پیش است
از نردبان پایین افتادن:صاحب رویا را از پای درآمدن تهدید می کند
افتادن نردبانی که به پنجره تکیه داده شده را دیدن:خواب بیننده از یک ضرر بزرگ در امان خواهد ماند

نشان،علامت،آرم
نشان دیدن:صاحب رویا هنگام زیرورو کردن مسائل،به طور غیرمنتظره یک یادگار قدیمی را خواد یافت


نطق،سخنرانی
سخنرانی:نشانه ارضا نشدن نیاز خودنمایی شخص است
شنیدن سخنرانی:به صاحب رویا هشدار می دهد که،نباید با پرحرفی دیگران متقاعد شود


نعل
نعل دیدن:صاحب رویا به طور غیرمنتظره مجبور به انجام یک سفر می شود
نعل را پیدا کردن:خواب بیننده موفق به فرار ناسازگاری ها می شود
نعل به اسب زدن:صاحب رویا یک دوران پیری تضمین شده خواهد داشت
نعل را از سم اسب کندن:نشانه آن است که خوشبختی را به زور نمی توان بدست آورد


نفت خام
دیدن نفت خام:خبر از یک زندگی آرام در آینده نزدیک می دهد
با نفت خام کار کردن:صاحب رویا یک مانع مزاحم را از سر راه برخواهد داشت
نوشیدن نفت خام:شخص با تمامی لطفی که به کسی دارد از او متنفر می شود
نفت را با شعله بدون دود در حال سوختن دیدن:به معنی هدیه ای پرارزش،یا کمک های مالی دیگر است،که بر اثر این هدایا و کمک ها،زندگی شخص از آن به بعد در یک مسیر آرام و بدون دلواپسی قرار می گیرد
نفت را با دود زیاد در حال سوختن دیدن:آرامش و راحتی شخص در نتیجه یک رخداد خاص،مختل خواهد شد
نفت خریدن:به معنی منفعت و برد در زندگیست


نقشه جغرافیا
نقشه جغرافیایی دیدن یا بررسی کردن آن:نشانه یک سفر یا نقشه های غیرمعمول است
نقشه جغرافیایی را با جزئیات واضح دیدن:سفر یا نقشه های صاحب رویا با موانع و مشکلات فراوان رو به رو خواهد شدنقاش
نقاش:در خواب نشانگر اشتیاق و آرزوی شخص برای یک زندگی جدید دیگر است
نقاش را هنگام کار دیدن:در کل،به معنی سعادت و خوشبختی بوده و قول یک زندگی طولانی را می دهد


نمایشگاه
در یک نمایشگاه شرکت کردن:به خواب بیننده قول روابط جدیدی را که منفعت آور می باشد،می دهد
در نمایشگاه مستقر در یک مکان مقدس شرکت کردن:به معنی آزمایش و امتحان است


نور
دیدن نور:نشانه دوستان است
دیدن نور در دوردست:به معنی در پیش بودن شادیست
رقص نور:صاحب رویا بر دیگران ارجح است


نوزاد
دیدن نوزاد:در حالت کلی،علامتی مطلوب است
به دنیا آوردن نوزاد:منابع درآمد جدیدی برای صاحب رویا ایجاد می شود
نوزاد را هنگام تولد دیدن:برای مرد به معنی جدایی از همسرش می باشد؛برای فقرا نشانه ای مطلوب؛برای تجار و ثروتمندان،نشانه ای ناخوشایند و برای مسافران بازگشت به زادگاه است
نوزاد را هنگام شیر خوردن دیدن:به معنی سعادت برای مادر طفل است
نوزااد را هنگام خواب دیدن:قول یک آینده خوب را می دهد
نوزاد را هنگام بازی دیدن:نشانه شادیست
نوزاد را بیمار یا در حال افتادن دیدن یا گریه او را شنیدن:علامت تنزل معاملات تجاریست
دیدن نوزاد لاغر:اشاره به دوران ناخوشایند دارد
دیدن نوزاد چاق:باید انتظار دوران خوبی را داشت
نوزاد را در حال مرگ دیدن:به معنی یک موفقیت غیرمترقبه است
کشتن نوزاد:صاحب رویا به خود لطمه ای بزرگ وارد می سازد


نوشت افزار
دیدن نوشت افزار:خواب بیننده به یاد به اتمام رساندن یک نامه مهم خواهد افتاد
در نوشت افزار جوهر نیافتن:صاحب رویا باید تاوان فراموشکاری خود را بپردازد


نام گذاری
نام گذاردن روی نوزاد:اشاره به تغییر و تحول در زندگی دارد


نوشیدن
از لیوان یا جام نوشیدن:نشانه بهبودی یا رفاه می باشد
از قابلمه نوشیدن:علامت فقر است


نهنگ
دیدن نهنگ:صاحب رویا در ارتباط با موضوعی،بیهوده ترسیده یا فکر می کند


نی
دیدن نی:به خواب بیننده در مورد دودلی و ضعف در تصمیم گیری هشدار می دهد
نی زدن:علامت یک سانحه است


نیزه
دیدن نیزه:صاحب رویا درگیر یک نزاع خواهد شد
حمل کردن نیزه یا با آن کار کردن:خواب بیننده خود دلیل یک کشمکش می باشد و یا انگیزه آن را بوجود می آورد


واکس
واکس کفش را دیدن یا استفاده کردن:به شخص قول لباس های جدید را می دهد


واگن
واگن حمل مسافر دیدن:اشاره به یک آشنایی زودگذر می دهد
دیدن واگن حمل کالا:صاحب رویا چیزی را که بسیار آرزوی داشتن آن را داشت،بدست می آورد


والدین
والدین را در خواب دیدن یا با آنها صحبت کردن:نشاط و خوشبختی می آورد
با والدین نزاع کردن:نشانه فال بد است
والدین را فوت شده دیدن:خبر از اخبار خوشایند در مورد خانواده می دهد


وان حمام
وان حمام را دیدن:نشانه خانه تکانیست،چه در خانه و چه به معنی مترادف آن در زندگی
در یک وان حمام از جنس مرمر حمام کردن:خبر از رویدادی شادی بخش پس از یک بیماری سخت می دهد
در یک وان از جنس روی حمام کردن:صاحب رویا از اوضاع فعلی خود نمی تواند خارج شود
در یک وان از جنس آهن و میناکاری شده حمام کردن:اوضاع فعلی خواب بیننده بهبود می یابد


ورزش
ورزش دیدن:خواب بیننده به پیک نیک می رود
خود ورزش کردن:صاحب رویا بدن خود را خواهد ساخت(با ورزش)


ورشکستگی
ورشکستگی:در خواب نشانگر آن است که شخص موقعیت خود را با تلاش فراوان در جامعه ارتقا خواهد داد


وزغ
دیدن وزغ:به خواب بیننده قول پول بسیار را می دهد
صدای وزغ را شنیدن:از صاحب رویا تمجید به عمل می آید
در دست گرفتن وزغ:به معنی منفعت است
کشتن وزغ:خواب بینده به خود لطمه می زند
خوردن وزغ:خبر از یک بیماری می دهد


وزنه
دیدن وزنه:اوضاع کاری خواب بیننده بسیار عالی خواهد شد


وزیر
دیدن وزیر یا با او رفت و آمد داشتن:خبر از برآورده شدن یک آرزو می دهد
وزیر بودن:نشانه برآورده شدن یک آرزوست


وسایل خیاطی
وسایل خیاطی را دیدن:به خواب بیننده هشدار می دهد که باید کار یا جریانی را که هنوز انجام نشده است،رو به راه نماید
گم کردن وسایل خیاطی،یا آن را نتوان پیدا کردن:به معنی از دست دادن درآمد می باشد

وصله کردن
چیزی را وصله کردن:به معنی فقر است


وصیت نامه
وصیت نامه:در خواب نشانگر آن است که شخص به سن بالایی خواهد رسید


وضع حمل
در یک وضع حمل خوب شرکت داشتن:نشانه شادی و خوشبختیست
پسری به دنیا آوردن:علامت خوش شانسی در معاملات است
دختری به دنیا آوردن:خبر از تجربه ای دردناک می دهد
در یک وضع حمل بد شرکت داشتن:نشانه درد و فلاکت است
خود وضع حمل کردن:اگر صاحب رویا نوزاد را ببیند،به معنی فایده و از بین رفتن ناراحتی ها و نگرانی هاست
وضع حمل دردناک یا بد خود را دیدن:به معنی بیمار شدن است
نوزاد مرده به دنیا آوردن:علامت بیچارگیست


ویرانه،خرابه
دیدن ویرانه:اشاره به رویدادی دارد،که خاطره های قدیمی را زنده می نماید.تعبیر دیگر این است که خواب بیننده یک یادگاری هدیه می گیرد
در ویرانه ای بودن:برای صاحب رویا یک ماجرای عجیب و غریب اتفاق خواهد افتاد

ویزا
ویزا گرفتن یا از آن استفاده کردن:به معنی یک حالت اضطراریست،که خواب بیننده به راحتی از آن خلاص نخواهد شد

 

درباره تعبیر خواب ,
فالکده بازدید : 582 زمان : نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • کدهای اختصاصی

    به کانال تلگرام falkade بپیوندید👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇فال روزانه😊

    رازهای موفقیت،انرژی مثبت😜دعا نویسی😐قدرت اراده،جملات انرژی بخش🌹

    کانال تلگرام فال روزانه ،رازهای موفقیت،انرژی مثبت،دعا نویسی،قدرت اراده،جملات انرژی بخش