زمان خواب دیدن در تفسیر و تعبیر خواب

زمان خواب دیدن در تفسیر و تعبیر خواب,تعبیر خواب,تعبیر خواب یونگ,
زمان خواب دیدن در تفسیر و تعبیر خواب تعبیر خواب مجموعه: فال و طالع بینی     تعبیر خواب   تعبیر خواب از اعصار گذشته مردم علاقه مند بودند که آينده را پيش بيني کنند لذا براي اين منظور اقوام مختلف علوم متنوعي را خلق کرده اند مانند ستاره شناسي ، تعبير خواب ، طالع بيني ، فال قهوه و ...که کم هم نيستند .تعبير خواب نيز يکي از اين علوم به شمار مي رود و معايب و مزايايیدارد :تعبیر خواب از لحاظ پيش گوئي يکي از بالاترين سطح ها را دارد و مي توان توسط آن محدوده بسيار بزرگي را پيش بيني کرد زيرا که…