تعبیر خواب دور ریختن اشغال و زباله و پیام ضمیر ناخوداگاه ما

سرگرمی,تعبیر خواب,تعبیر خواب آنلاین,تعبیر خواب مادر,تعبیر خواب مادر شوهر,تعبیر خواب محراب,تعبیر خواب مادیان,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب مارمولك,تعبیر خواب ماسك,تعبیر خواب ماسه,تعبیر خواب ماشین,تعبیر خواب ماشین آتش نشانی,تعبیر خواب ماكارونی,تعبیر خواب مالیات,تعبیر خواب ماما,تعبیر خواب ماه,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب ماهیگیر,تعبیر خواب ماهیگیری,
تعبیر خواب دور ریختن اشغال و زباله و پیام ضمیر ناخوداگاه ما آشغال‌ (زباله‌) ممكن‌ است‌ در صورت‌ مشاهده‌ چنين‌ خوابهايي‌ضمير ناخودآگاهتان‌ در حال‌ پيغام‌ دادن‌ به‌ شماباشد تا بگويد زمان‌ مساعد براي‌ دور ريختن‌ مسايل‌و چيزهاي‌ غير ضروري‌ فرا رسيده‌ است‌. يعني‌زماني‌ مناسب‌ براي‌ دور انداختن‌ آشغال‌ها و خرت‌ وپرت‌ها از ذهن‌ و فكرتان‌ و ايجاد فضايي‌ مناسب‌براي‌ خودتان‌! هم‌ چنين‌ آشغال‌ در خواب‌ مي‌تواندنمايانگر مسايلي‌ از گذشته‌ يا زندگي‌ روزمره‌تان‌باشد كه‌ ارزش‌ به‌ خاطر سپردن‌ ندارند و يا عملا به‌درد نخور و ب