معنی و تعبیر خواب ابلیس شیطان دیو روح پلید و ارتباط منفی ان با بیننده خواب

سرگرمی,تعبیر خواب,تعبیر خواب آنلاین,تعبیر خواب مادر,تعبیر خواب مادر شوهر,تعبیر خواب محراب,تعبیر خواب مادیان,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب مارمولك,تعبیر خواب ماسك,تعبیر خواب ماسه,تعبیر خواب ماشین,تعبیر خواب ماشین آتش نشانی,تعبیر خواب ماكارونی,تعبیر خواب مالیات,تعبیر خواب ماما,تعبیر خواب ماه,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب ماهیگیر,تعبیر خواب ماهیگیری,
معنی و تعبیر خواب ابلیس شیطان دیو روح پلید و ارتباط منفی ان با بیننده خواب ابليس‌ (اهريمن‌) مشاهده‌ ابليس‌ يا روح‌ شيطاني‌ و ديو در خواب‌معمولا خيلي‌ وحشتناك‌ است‌، آن‌ چنان‌ كه‌ بيننده‌خواب‌ از ترس‌ از خواب‌ مي‌پرد. در مجموع‌ ابليس‌نشان‌ دهنده‌ مسأله‌ و چيزي‌ خارج‌ از وجود خودتان‌نيست‌. در حقيقت‌ نمايانگر منفي‌ترين‌ و عقب‌مانده‌ترين‌ بخش‌ وجودي‌ شماست‌. آن‌ بخش‌ ازوجود كه‌ ناآگاه‌ و غافل‌ مانده‌ و مخرب‌ و ويرانگراست‌. شما از طريق‌ بررسي‌ و مرور دقيق‌ تمام‌جزييات‌ خوابتان‌، بهتر مي‌توانيد معنا و پيام‌ آن‌ راد