معنی و تعبیر خواب اجابت مزاج و دستشویی و مدفوع و ارتباط ان با تخلیه احساسات

تعبیر خواب ادرار کردن,تعبیر خواب شاشیدن و ریدن,سرگرمی,تعبیر خواب,تعبیر خواب آنلاین,تعبیر خواب مادر,تعبیر خواب مادر شوهر,تعبیر خواب محراب,تعبیر خواب مادیان,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب مارمولك,تعبیر خواب ماسك,تعبیر خواب ماسه,تعبیر خواب ماشین,تعبیر خواب ماشین آتش نشانی,تعبیر خواب ماكارونی,تعبیر خواب مالیات,تعبیر خواب ماما,تعبیر خواب ماه,
معنی و تعبیر خواب اجابت مزاج و دستشویی و ارتباط ان با تخلیه احساسات اجابت‌ مزاج‌ خوابهايي‌ كه‌ در آن‌ عمل‌ دفع‌ و تخليه‌ صورت‌مي‌گيرد، معمولا نشان‌ دهنده‌ پاكسازي‌ و آزاد سازي‌عواطف‌ و احساسات‌ هستند. تمام‌ جزييات‌ خوابتان‌را به‌ منظور كسب‌ معنا و تعبير صحيح‌ بررسي‌نماييد. از خودتان‌ سؤال‌ كنيد كه‌ در حال‌ رهايي‌ ازكدام‌ يك‌ از اين‌ احساسات‌ و حالات‌ هستيد نگراني‌،خشم‌، غضب‌، مسخره‌ بازي‌، استهزاء، دلخوري‌،ناراحتي‌ و رنجش‌ و... معبران‌ قديمي‌ معتقدند كه‌مشاهده‌ چنين‌ خوابهايي‌ خوش‌ يمن‌ و نمايانگررسيدن‌ پول