اموزش طریقه روش گرفتن فال تاس طاس

اموزش طریقه روش گرفتن فال تاس طاس,اموزش فال تاس,چگونگی فال تاس,
اموزش طریقه روش گرفتن فال تاس طاس   نحوه ی گرفتن فال با طاس برای انجام این فال به سه عدد طاس کوچک و همچنین صفحه ای شبیه به تصویر زیر احتیاج دارید. برای تهیه این صفحه می توانید دایره ای به قط