تعبیر خواب اسلحه تفنگ تیراندازی و بروز دادن احساسات منفی

تعبیر خواب اسلحه تفنگ تیراندازی و بروز دادن احساسات منفی اسلحه‌ اسلحه‌ در خواب‌ مي‌تواند سمبل‌ چيزها ومسايل‌ خيلي‌ متعدد و متفاوتي‌ باشد. پس‌ لازم‌است‌ كه‌ به‌ دقت‌ جزييات‌ خواب‌ و حال‌ و هواي‌احساسي‌ تان‌ را در حين‌ مشاهده‌ آن‌ بررسي‌ نماييد.اسلحه‌ مي‌تواند نشانه‌ تعرض‌، ستيزه‌ جويي‌،پرخاشگري‌، خشونت‌، بي‌رحمي‌ و ترس‌ و وحشت‌باشد. ممكن‌ است‌ اين‌ خواب‌ها معاني‌ جسماني‌داشته‌ باشند يا احتمالا ضمير ناخودآگاهتان‌ قصددارد به‌ شما پيغام‌ دهد كه‌ احساسات‌ منفي‌ تان‌ راپنهان‌ نكنيد و قبل‌ از آن‌ كه‌ آنها خطرناك