معنی و تعبیر خواب دیدن خفاش در خواب و داشتن یک راز

سرگرمی,تعبیر خواب,تعبیر خواب آنلاین,تعبیر خواب مادر,تعبیر خواب مادر شوهر,تعبیر خواب محراب,تعبیر خواب مادیان,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب مارمولك,تعبیر خواب ماسك,تعبیر خواب ماسه,تعبیر خواب ماشین,تعبیر خواب ماشین آتش نشانی,تعبیر خواب ماكارونی,تعبیر خواب مالیات,تعبیر خواب ماما,تعبیر خواب ماه,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب ماهیگیر,تعبیر خواب ماهیگیری,
معنی و تعبیر خواب دیدن خفاش در خواب و داشتن یک راز خفاش‌ خفاش‌ها موجوداتي‌ شكارگر و شب‌ پروازهستند و تنها انديشيدن‌ به‌ اين‌ مخلوقات‌اسرارآميز به‌ بيشتر افراد احساس‌ ناخوشايندي‌مي‌دهد. (مگر آن‌ كه‌ شخصي‌ واقعا به‌ خفاش‌ علاقه‌خاصي‌ داشته‌ باشد، كه‌ احتمال‌ آن‌ خيلي‌ كم‌ است‌.)خفاش‌ها مرموز و غيرقابل‌ پيش‌ بيني‌ هستند،بنابراين‌ اگر چنين‌ خوابي‌ ديديد، بايد به‌ دقت‌ تمام‌جزييات‌ و واكنش‌هاي‌ عاطفي‌ و احساسي‌تان‌ رانسبت‌ به‌ آنها در نظر بگيريد. شايد ضمير ناخودآگاه‌شما با در نظر گرفتن‌ رفتارهايي‌ كه‌ شما يا شخص‌د

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی