بهترین دعا برای مجلس خواستگاری و به خیر گذشتن مراسم خواستگاری

دعای گشایش بخت دختران,دعای گشایش بخت سریع,دعای گشایش بخت فوری,گشایش بخت فوری,گشایش بخت,دعا,بخت,شوهر,بخت بسته,نشانه های بسته شدن بخت دختر,علت بسته شدن بخت دختر,چگونگی روش طریقه بستن بخت یک دختر,چگونگی روش طریقه باز کردن بخت دختر و پسر,تمام دعاهای باز شدن بخت,دعای گره گشایی و باز شدن بخت,
بهترین دعا برای مجلس خواستگاری و به خیر گذشتن مراسم خواستگاری مجلس خواستگاری دعای «بند 59/جوشن کبیر/مفاتیح الجنان» را با زعفران در بشقاب چینی بنویسید وبشویید وسپس در شربت بریزید ودر مجلس خواستگاری همگی بخورند تا کسی نتواند دشمنی کند وجدایی اندازد. «بسم الله الرحمن الرحیم.یا حبیب من لا حبیب له...(تا)خلصنا من النار یارب» منبع: http://doamojarab.blogfa.com/category/1/