چگونگی خواندن نماز هفت بانو برای ازدواج کردن سریع دعای ازدواج نماز ازدواج دعای هفت بانو

دعای گشایش بخت دختران,دعای گشایش بخت سریع,دعای گشایش بخت فوری,گشایش بخت فوری,گشایش بخت,دعا,بخت,شوهر,بخت بسته,نشانه های بسته شدن بخت دختر,علت بسته شدن بخت دختر,چگونگی روش طریقه بستن بخت یک دختر,چگونگی روش طریقه باز کردن بخت دختر و پسر,تمام دعاهای باز شدن بخت,دعای گره گشایی و باز شدن بخت,
چگونگی خواندن نماز هفت بانو برای ازدواج کردن سریع نماز هفت بانو براي ازدواج نماز هفت بانو براي ازدواج نماز هفت بانو 1_حضرت خدیجه 2_حضرت فاطمه 3_حضرت فاطمه بنت اسدد مادر حضرت علی 4_حضرت ام البنین 5_حضرت زینب 6_حضرت فاطمه معصومه دختر موس بن جعفر 7_حضرت نرجس خاتون رای هر یک از هفت بانوی والامقام دو رکعت نماز به جا آورد و پس از هر دو رکعت صد صلوات بفرستد ، می تواند به جای صلوات سوره مبارکه یس را (یک بار) تلاوت کند این سوره هفت مبین دارد در انتهای هر مبین دست ها را به سوی آسمان بلند کرده و بگوید به حق حضرت خدیجه به من عروس یا دامادخوب عطا فرما. درهر مبین خ