معنی و تعبیر خواب چاق شدن فربهی تپل شدن خواب اضافه وزن زیاد

سرگرمی,تعبیر خواب,تعبیر خواب آنلاین,تعبیر خواب مادر,تعبیر خواب مادر شوهر,تعبیر خواب محراب,تعبیر خواب مادیان,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب مارمولك,تعبیر خواب ماسك,تعبیر خواب ماسه,تعبیر خواب ماشین,تعبیر خواب ماشین آتش نشانی,تعبیر خواب ماكارونی,تعبیر خواب مالیات,تعبیر خواب ماما,تعبیر خواب ماه,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب ماهیگیر,تعبیر خواب ماهیگیری,
معنی و تعبیر خواب چاق شدن فربهی تپل شدن خواب اضافه وزن زیاد چاقي‌ (فربهي‌) مطابق‌ معمول‌، تعبير اين‌ خواب‌ نيز درارتباط مستقيم‌ با خود شما است‌. ممكن‌ است‌نگران‌ وضع‌ ظاهري‌ خودتان‌ باشيد و يا از چاق‌شدن‌ به‌ شدت‌ مي‌ترسيد. بهتر است‌ در رابطه‌ بااين‌ جنبه‌ زندگي‌ تان‌ كاملا واقع‌ بين‌ باشيد. اگرخيلي‌ لاغريد و نمي‌توانيد از نگراني‌ نسبت‌ به‌وزنتان‌ دست‌ بكشيد، لازم‌ است‌ كه‌ به‌ پزشك‌مراجعه‌ نماييد. به‌ لحاظ روان‌شناسي‌، چاقي‌معمولا نشان‌ مي‌دهد كه‌ شخص‌ در رابطه‌ بااعتماد به‌ نفس‌ و قدرت‌ تشخيص‌ مشكل‌ دارد. ب