کارهایی که باید در مورد متولدین ماههای مختلف اجتناب کرد

کارهایی که باید در مورد متولدین ماههای مختلف اجتناب کرد,طالع بینی ماههای فروردین,اردیبهشت,خرداد,تیر,مرداد,شهریور,مهر,ابان,اذر,دی,بهمن,اسفند,
کارهایی که باید در مورد متولدین ماههای مختلف اجتناب کرد متولدین 12 ماه از این كارها اجتناب کنید مجموعه: فال و طالع بینی       درباره متولدین هر ماه از این كارها اجتناب کنید زن متولد فروردین 1-انتقاد كردن از او در حضور دیگران بسیار وخیم است.در واقع او از انتقادات و حتی پیشنهادات در زمانی هم كه با یكدیگر تنها هستید زیاد خوشش نمی آیدمگر اینكه این پیشنهادات كاملا سازنده بوده و با مقداری ملاحظه و احتیاط مطرح شوند.2-وقت نشناسی بخصوص او را بسیار ناراحت می كند.این واقیعت كه خود او هم بندرت…