تست نیمکره های مغز

تست روانشناسی برای شناخت فعالیت نیمکره چپ یا راست مغز,
تست روانشناسی برای شناخت فعالیت نیمکره چپ یا راست مغز تست روانشناسی: کدام نیم کره مغزتان فعال‌تر است؟ توضیحات منتشر شده در دوشنبه, 28 مهر 1393 08:49 شخصیت ما در واقع تحت تاثیر میزان اثر متقابل نیمكره‌های مغز بر هم است. در افراد مختلف این تاثیر متفاوت است، چون بعضی نیمكره چپ مغزشان بهتر كار می‌كند و بعضی دیگر نیمكره راستشان و با توجه به همین برتری توانایی‌های مختلفی شكل می‌گیرد. مغز از وسط به 2 نیمكره تقسیم شده است كه هر كدام مجموعه‌ای نسبتا مجزایی از عملیات را انجام می‌دهند. البته 2 نیمكره مغز اطلاعاتی مانند مشاهدات حسی را از طریق رابطی ضخیم ب