تست شخصیت شناسی خیلی راست

سوال شخصیت شناسی جالب,تست شخصیت شناسی خیلی راست,دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می كنید؟,كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟,دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟,در ذهنتان اسب چه رنگی است ؟,
سوال شخصیت شناسی جالب شخصیت شناسی با چند سؤال ساده من که از این تست خیلی خوشم اومد و به نظرم درست اومد راجع به خودم و چند نفر دیگه نظر شما چیه؟ به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید شخصیت شناسی با چند سؤال ساده به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید سوال ها: 1. دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح می كنید؟ آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود 2. كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟ دایره، مربع یا مثلث 3- فرض كنید در راهرویی راه می روید . دو

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی