شخصیت شناسی با بوی مورد علاقه

بوی مورد علاقه خود رابگویید تا شخصیت شما را بگویم؟,گزینه یك بوی كلر در استخرهای بزرگ,گزینه دو بوی كباب ، همبرگر و ...,گزینه سه بوی سبزه و گل,گزینه پنج بوی بچه كوچك,گزینه چهار بوی كرمهای ضدآفتاب,
بوی مورد علاقه خود رابگویید تا شخصیت شما را بگویم؟ تست شخصیت با بوی مورد دلخواه! آلن هریس محقق و استاد دانشگاه ، درباره اهمیت رایحه و حس بویایی می‌گوید:\"حس بویایی شما، در مغز و دقیقا در منطقه احساسات اولیه واقع شده است. به همین علت است كه ارتباطات بویایی تشكیل شده در دوران كودكی،... آلن هریس محقق و استاد دانشگاه ، درباره اهمیت رایحه و حس بویایی می‌گوید:\"حس بویایی شما، در مغز و دقیقا در منطقه احساسات اولیه واقع شده است. به همین علت است كه ارتباطات بویایی تشكیل شده در دوران كودكی، می‌تواند شخصیت رفتاری شما و سازه‌های ثبت آن را در دوران نوجوانی و ج

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی