دعا و دعا نویسی دعا های مخصوص شب جمعه

دعا و دعا نویسی دعا های مخصوص شب جمعه,دعای آمرزش گناه،دعای بخشیده شدن،روایت اویس قرنی,دعای شب جمعه,دعای عظیم و پربرکت,کتاب مهج الدعوات,درجه حضرت ابراهیم خلیل الله,دعا به جهت آمرزیده شدن,دعای بخشش گناه,دعای پرخیر و برکت,
دعا و دعا نویسی دعا های مخصوص شب جمعه پرشین فال » مذهبی » دعا و دعانویسی » دعای پرفضیلت و عظیم الشان مخصوص شب جمعه دعای پرفضیلت و عظیم الشان مخصوص شب جمعه-در كتاب مهج الدعوات از اویس قرنی روایت كرده، گفت... دعا و دعانویسی مذهبی در كتاب مهج الدعوات از اویس قرنی روایت كرده، گفت: حضرت علی علیه السلام فرمودند: هر كس این دعا را بخواند حق تعالی دعای او را مستجاب فرماید و جمیع حاجتهای او را روا سازد و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند سوگند به خدایی كه برانگیخت مرا به حق به پیغمبری به درستی كه هر كس به نهایت گرسنگی و تشنگی رسد و راه چاره بر او مسدود باش