معنی و تعبیر خواب دیدن پاساژ یا رفتن به مرکز خرید و بازار

معنی و تعبیر خواب دیدن پاساژ یا رفتن به مرکز خرید و بازار,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب دندان,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب کفش,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب حضرت یوسف,تعبیر خواب ابن سیرین,تعبیر خواب معاصر,تعبیر خواب فروید,تعبیر خواب کارل یونگ,بهترین سایت تعبیر خواب,تعبیر خواب,خواب,تعبیر خواب دانیال نبی,
معنی و تعبیر خواب دیدن پاساژ یا رفتن به مرکز خرید و بازار بازارچه‌ (پاساژ) اگر در خوابتان‌ داخل‌ پاساژ يا بازارچه‌اي‌، مشغول‌ راه‌ رفتن‌ يا بازي‌ باشيد، به‌ اين‌ معنا است‌ كه‌ به‌زودي‌ زود، وسوسه‌هاي‌ جالب‌ و گيرايي‌ پيش‌ رويتان‌ قرار خواهند گرفت‌. اگر فقط در خواب‌، از كنارپاساژي‌ عبور كنيد يا به‌ داخلش‌ بنگريد، لازم‌ است‌ كه‌ از بازگو و برملا كردن‌ هر گونه‌ رازي‌ بپرهيزيد كه‌ به‌گوشتان‌ مي‌خورد، وگرنه‌ ديگران‌ به‌ شما خيانت‌ مي‌كنند و اسرار زندگي‌ تان‌ را لو مي‌دهند توجه :شما دیشب چه خوابی دیده اید؟!شماهم می تونید

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی