انرژی 28 روزه ماه از ماه نو تا ماه کامل برای مراقبه

انرژی 28 روزه ماه از ماه نو تا ماه کامل برای مراقبه,انرژی ماه,روز اول تا 28 انرژی ماه,
انرژی 28 روزه ماه از ماه نو تا ماه کامل برای مراقبه انرژی های ماه در طول ۲۸ روز مجموعه: فال و طالع بینی   ماه در طول یک چرخه کامل از ماه نو تا ماه کامل انرژی های متفاوتی را ازخود ساطع میک