نام 99 اسم و اسامی اعظم برای خداوند متعال اسماء الحسنی

اسامی خداوند,اسم اعظم,دعا نویسی,نام های متبرکه خداوند,کتاب عدة الداعی,
نام 99 اسم و اسامی اعظم برای خداوند متعال اسماء الحسنی اسماء الحسنی اسماء الحسنی اسماء الحسنی-اسامی خداوند-اسامی اعظم-دعا نویسی-چگونه دعا کنیم-طریقه دعا کردن دعا و دعانویسی مذهبی در کتاب عدة الداعی از حضرت رضا (ع) و آن بزرگوار از آباء گرام خود نقل فرموده اند : خداوند متعال نود و نه اسم است که هر که خدا را به آن اسم ها بخواند دعایش مستجاب می شود و هر که حفظ نماید آنها را داخل بهشت می گردد. و در خبر دیگر به این مضمون از حضرت صادق (ع) از جناب رسول خدا (ص) روایت نموده است و آن اسماء مبارکه این است (اسماء در تصویر موجود است): اسماء الحسنی،اسامی خداوند،اسام