معنی و تعبیر خواب بازي‌ بولينگ‌ و تعبیر شکست و پیروزی

تعبیر خواب مار,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب دندان,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب کفش,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب حضرت یوسف,تعبیر خواب ابن سیرین,تعبیر خواب معاصر,تعبیر خواب فروید,تعبیر خواب کارل یونگ,بهترین سایت تعبیر خواب,تعبیر خواب,خواب,تعبیر خواب دانیال نبی,
معنی و تعبیر خواب بازي‌ بولينگ‌ و تعبیر شکست و پیروزی بازي‌ بولينگ‌ بازي‌ بولينگ‌ در خواب‌، نشانه‌ كشفيات‌، موفقيت‌ها، ناكامي‌ها، شكست‌ها و خطاهايتان‌ در زندگي‌واقعي‌ است‌. اگر در خوابتان‌، بازي‌ خوبي‌ ارائه‌ ندهيد، چنين‌ خوابي‌ نشانه‌ حسرت‌ها، ندامت‌ها وپشيماني‌هاي‌ شما است‌. اگر بازي‌ عالي‌ ارائه‌ دهيد، يعني‌ در راه‌ رسيدن‌ به‌ آينده‌اي‌ موفقيت‌آميز و پربار،هستيد. پرتاب‌ توپ‌ بولينگ‌ در خواب‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ در يك‌ زندگي‌ يكنواخت‌ گير افتاده‌ايد و بايدتغييراتي‌ در زندگي‌تان‌، صورت‌ دهيد. شما دیشب چ