سنگ تولد هر ماه تولد فروردین,اردیبهشت,خرداد,تیر,مرداد,شهریور,مهر,ابان,اذر,دی,بهمن,اسفند

سنگ تولد هر ماه تولد فروردین,سنگ تولد هر ماه کدام است,متولدین فروردین(سنگ تولد: الماس),متولدین اردیبهشت (سنگ تولد: زمرد سبز),متولدین خرداد(سنگ تولد: مروارید),متولدین تیر(سنگ تولد: یاقوت سرخ),متولدین مرداد (سنگ تولد: عقیق رنگارنگ),متولدین شهریور(سنگ تولد: یاقوت کبود),متولدین مهر(سنگ تولد: عین الشمس "زرد کبود"),متولدین آبان (سنگ تولد: یاقوت زرد),متولدین آذر(سنگ تولد: فیروزه),متولدین دی(سنگ تولد: لعل),متولدین بهمن(سنگ تولد: یاقوت ارغوانی),متولدین اسفند(سنگ تولد: حجرالدم "یشم خطایی"),
سنگ  تولد هر ماه تولد فروردین,اردیبهشت,خرداد,تیر,مرداد,شهریور,مهر,ابان,اذر,دی,بهمن,اسفند شخصیت شناسی با سنگ ها مجموعه: فال و طالع بینی       متولدین فروردین(سنگ تولد: الماس) آنها عاشق مردمان صمیمی، آزادی خندیدن به لطیفه های بامزه و فیلم های ترسناک هستند و از سخن چینی، دوستان موذی و دروغ و دروغگویی بیزارند. بر اساس سنگ تولدشان، در رهبری کردن یک گروه، محدود کردن خود به مقررات و تصمیم گیری های سخت بهترین هستند و همچنین افرادی حساس و سراسر شور زندگی هستند.   متولدین اردیبهشت…