رابطه شکل و فرم وخطوط امضا و شخصیت

رابطه شکل و فرم وخطوط امضا و شخصیت,طالع بینی فروردین,طالع بینی اردیبهشت,طالع بینی خرداد,طالع بینی تیر,طالع بینی مرداد,طالع بینی شهریور,طالع بینی مهر,طالع بینی ابان,طالع بینی اذر,طالع بینی دی,طالع بینی بهمن,طالع بینی اسفند طالع بینی ماه,طالع بینی سال,فال ورق,فال قهوه,فال نخود,استخاره,فال تاروت,فال چای,
  رابطه شکل و فرم وخطوط امضا و شخصیت اسرار امضا مجموعه: فال و طالع بینی       کساني که به طرف عقربهاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هاي منطقي هستند كساني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء ميكنند دير منطق را قبول مي‌كنند و بيشتر غير منطقي هستند كساني كه از خطوط عمودي استفاده ميكنند لجاجت و پافشاري در امور دارند كساني كه از خطوط افقي استفاده ميكنند انسان‌هاي منظّم هستند كساني كه با فشار امضاء مي‌كنند در كودكي سختي كشيده‌اند كساني كه پيچيده امضاء مي‌كنند…