نقاشی های سه بعدی جالب با کاغذ و خودکار

نقاشی های سه بعدی جالب با کاغذ و خودکار,
نقاشی های سه بعدی جالب با کاغذ و خودکارنقاشی های 3بعدی و توهم انگیز +عکس 1393/09/10سایت سرگرمیجالب انگیزتاپ ناپ: هنرمند و طراح  João A. Carvalho با نام مستعار J. Desenhos در تبدیل کاغذ های سفید به آثار 3بعدی و توهم انگیز  مهارت خاصی دارد.او با استفاده از سایه و بازی با خطای چشم نقاشی های 3 بعدی بسیار جالب و شگفت انگیزی میکشد و  با اضافه کردن خطوط آبی رنگ راه راهی مانند صفحات دفتر ، نقاشی هایش را بیشتر از قبل توهم انگیز جلوه می دهد. نقاشی های 3بعدی و توهم انگیز +عکس نقاشی,3بعدیبرچسب…