معنی و تعبیر خواب بالکن و تراس و تعبیر خوب ان

معنی و تعبیر خواب بالکن و تراس و تعبیر خوب ان,سرگرمی,تعبیر خواب,تعبیر خواب آنلاین,تعبیر خواب مادر,تعبیر خواب مادر شوهر,تعبیر خواب محراب,تعبیر خواب مادیان,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب مارمولك,تعبیر خواب ماسك,تعبیر خواب ماسه,تعبیر خواب ماشین,تعبیر خواب ماشین آتش نشانی,تعبیر خواب ماكارونی,تعبیر خواب مالیات,تعبیر خواب ماما,تعبیر خواب ماه,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب ماهیگیر,
معنی و تعبیر خواب بالکن و تراس و تعبیر خوب ان  بالكن‌  اگر خواب‌ بالكني‌ را ببينيد، يا خودتان‌ روي‌ بالكني‌ ايستاده‌ باشيد، اين‌ خواب‌ اشاره‌اي‌ دارد به‌تمايل‌تان‌ به‌ در نظر گرفته‌ شدن‌ و مورد توجه‌ قرار گرفتن‌. هم‌ چنين‌، بدين‌ معنا است‌ كه‌ در حال‌ بالا رفتن‌از پلكان‌ نردبان‌ ترقي‌ اجتماعي‌ هستيد. اگر بالكن‌ در خوابتان‌ فرو ريخته‌ و ويران‌ باشد، يا خطرناك‌ به‌ نظربرسد، يعني‌ ممكن‌ است‌ از سوي‌ دوستان‌ دورتان‌ خبرهاي‌ بدي‌ بشنويد.