کاملترین فال چینی سال گاو+سال های گاو +مشاهیر سال گاو

کاملترین فال چینی سال گاو+سال های گاو +مشاهیر سال گاو,
کاملترین فال چینی سال گاو+سال های گاو +مشاهیر سال گاو فال چینی سال گاو فال چینی سال گاو را به اشتراک بگذارید -------------------------------------------------------------------------------- طالع بینی چینی سال گاو (متولدين 1292-1304-1316-1328-1340-1352-1364-1376-1388) مشخصات کلی متولدين سال گاو دوستدارکار، خانواده و سرزمين پدري گاو متين و خوددار، كم رو، كند، وسواسي، منظّم و خاكسار است و هوشياري ذاتي اش را پشت چهره ساده اش مخفي مي كند. او به راحتي مي تواند اعتماد قلبي ديگران را به خود جلب كند، كه اين خود بزرگترين برگ برنده او در زندگي است. گاو موجودي انديشمند است و شايد به همين علت، تنهاي