تعبیر خواب سیل و زلزله معنی خواب سیل و زلزله

پرشین فال,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب دندان,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب کفش,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب حضرت یوسف,تعبیر خواب ابن سیرین,تعبیر خواب معاصر,تعبیر خواب فروید,تعبیر خواب کارل یونگ,بهترین سایت تعبیر خواب,تعبیر خواب,خواب,تعبیر خواب دانیال نبی,
تعبیر خواب سیل و زلزله معنی خواب سیل و زلزله  بلاياي‌ طبيعي‌  مشاهده‌ بلاياي‌ طبيعي‌ در خواب‌ مثل‌ زلزله‌ وسيل‌ خيلي‌ رايج‌ است‌. معمولا زماني‌ كه‌ زندگي‌تان‌دستخوش‌ تغيير و تحول‌ مي‌گردد، چنين‌ خوابهايي‌بيشتر مشاهده‌ مي‌شوند. معمولا همه‌ ما در رابطه‌ باتغيير و تحول‌ و دگرگوني‌ احساساتي‌ ضد و نقيض‌ ودوگانه‌ داريم‌، حتي‌ عده‌اي‌ در مقابل‌ صورت‌ گرفتن‌تغييرات‌ مثبت‌ هم‌ مقاومت‌ از خود نشان‌ مي‌دهند.درنتيجه‌، تغييرات‌ و تحولات‌ سريع‌ در سبك‌ ونحوه‌ زندگي‌ ما يا برخي‌ بحران‌ها مي‌توانند…