تعبیر خواب بازی بیلیارد و ارتباط ان با دردسر و مشکل

تعبیر خواب بازی بیلیارد و ارتباط ان با دردسر و مشکل,پرشین فال,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب دندان,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب کفش,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب حضرت یوسف,تعبیر خواب ابن سیرین,تعبیر خواب معاصر,تعبیر خواب فروید,تعبیر خواب کارل یونگ,بهترین سایت تعبیر خواب,تعبیر خواب,خواب,تعبیر خواب دانیال نبی,
تعبیر خواب بازی بیلیارد و ارتباط ان با دردسر و مشکل  بيليارد  اگر در خوابتان‌، مشغول‌ بازي‌ يا تماشاي‌ بيليارد باشيد، يعني‌ دردسرها و مشكلاتي‌ برايتان‌، به‌ وجودمي‌آيند. شايد شايعاتي‌ پشت‌ سرتان‌، بر سر زبانها افتاده‌ يا دوستان‌ بي‌وفا و خائن‌، اطرافتان‌ را گرفته‌اند