اموزش جدول تعیین نام سال هجری شمسی

اموزش جدول تعیین نام سال هجری شمسی,پرشین فال,طالع بینی سال بز,طالع بینی سال سگ,طالع بینی سال اژدها,طالع بینی سال هندی,طالع بینی سال میمون,طالع بینی سال خروس,طالع بینی سال موش,طالع بینی سال خوک,طالع بینی سال ببر,طالع بینی سال گربه,طالع بینی سال مار,
اموزش جدول تعیین نام سال هجری شمسی تعیین نام سال شمسی در دوره 12 ساله حیوانی تقویم ترکی-مغولی مجموعه: فال و طالع بینی   مقاله زیر در " ماهنامه علمی و فنی دانشمند، سال 29، شماره 8، س

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی