راههای تقویت باور در قانون جذب

راههای تقویت باور در قانون جذب,تعریف ایمان داشتن و باور داشتن در روانشناسی,
راههای تقویت باور در قانون جذبباورهای انسان و قانون جذبباور چیست؟باور انتظاری مطمئن است؛ می‌توان به این صورت بیان داریم: بر وفق انتظار شما برای شما فراهم خواهد شد، پس شما منتظر چه هستید؟برخی اشخاص فریاد می‌زنند: “می‌دانم این کار درست نمی‌شود” یا “مطمئنم آخرش خوب نمی‌شود” سؤال من این است: پس اصلاً چرا آن کار را انجام دادید؟ شما دارید عمدا بدترین حوادث را به‌سوی خود می‌خوانید.از دسته دیگر چنین می‌شنویم: “ما منتظریم تا وضع بهتر شود” آنان به استقبال شرایط مساعدتر در زندگی‌شان می‌روند.آنچه را در انتظارش…