عشق و افکار مشابه

عشق و افکار مشابه,
عشق و افکار مشابه روایت جدید پژوهشگران از عشق نگارش یافته توسط سلامت آذر 87 روایت جدید پژوهشگران از عشق چرا عاشق می شویم؟ سلامت آذر 87 فرضیه های متعددی در مورد اساس زیستی عاشق شدن وجود دارد. برخی می گویند که عشق نتیجه اوج گیری میزان ماده فنیل اتیل آمین، مولکولی پیام دهنده در مغز است که ساختمانی شیمیایی مشابه آمفتامین دارد. برخی دیگر افکار ناخوانده عشق را به کاهش یافتن سیستم های سروتونین، یک ماده شیمیایی پیام رسان دیگر در مغز، نسبت به می دهند اما داناتلا مارازیتی و دومنیکو کاناله، دو پژوهشگر از دانشگاه پیزا در ایتالیا، استدلال می کنند که عاشق ش