وقتی دعا تاثیری ندارد و مستجاب نمی شود

وقتی دعا تاثیری ندارد و مستجاب نمی شود,جمعه آخر ماه رجب,دعا جهت افزایش طول عمر,دعا نویسی,دعای محروم ملا محمد باقر فشارکی,طریقه دعا کردن,چگونه دعا کنیم,دعای بسیار جالب,دعای حفط از فقر و درویشی,دعای حفظ ار مرگ مفاجات,دعای حفظ از تنگی قبر,دعای حفظ از سوال نکیرین,دعای حفظ از ظالم,دعای ختم قرآن,دعای رهایی از دوزخ,دعای پر ثواب,دعای پر فیض و برکت,دعای گذشتن از صراط,وعده جبرئیل,آمرزیده شدن گناهان,
وقتی دعا تاثیری ندارد و مستجاب نمی شوداگر دعایتان به اجابت نرسید مواظب این سه حالت باشیداگر دعایتان به اجابت نرسید مواظب این سه حالت باشید-استجابت دعا-دعا نویسی-چگونه دعا کنیم-طریقه دعا کردن ادعیه مذهبی اول : آن که مایوس نشوی از رحمت خدا،زیرا به اجابت نرسیدن دعا ممکن است به سبب گناهان تو باشد که مانع اجابت است پس در صدد رفع آن به توبه و تعذیب نفس برآی.دوم : ترک دعا نکن.سوم : راضی باش به تقدیر الهی تا همان رضای تو باعث اجابت دعایت بشود.امام حسن (ع) می فرماید : من ضامنم از برای کسی که در قلب او چیزی…