تست بهتر بود شما در چه ماهی متولد می شدید

تست بهتر بود شما در چه ماهی متولد می شدید,فال ماه تولد,تست ماه تولد,
تست بهتر بود شما در چه ماهی متولد می شدید در چه ماهی باید متولد میشدید مجموعه: فال و طالع بینی   فال و طالع بینی - این تست را بادقت جواب دهید و گزینه هایی که انتخاب میکنید اعداد مقابلشان را باهم جمع کنید تا در آخر معلوم شود شما در چه ماهی باید متولد میشدید 1- آیا خود را فردی خودکاو و درونگر تلقی میکنید؟الف) بله قطعا(3) ب) گاهی اوقات(2) ج) خیر به هیچ وجه (1) 2- چگونه با تغییرات مواجه میشوید؟الف) به پیشواز و استقبال آنها میروید(3)ب) به خوبی خود را با آنها سازگار و هماهنگ میکنید(2)ج) تا جای ممکن…