شخصیت انیمیشن و کارتونی هر ماه

شخصیت انیمیشن و کارتونی هر ماه,فالکده,پرشین فال,طالع بینی فروردین,طالع بینی اردیبهشت,طالع بینی خرداد,طالع بینی تیر,طالع بینی مرداد,طالع بینی شهریور,طالع بینی مهر,طالع بینی ابان,طالع بینی اذر,طالع بینی دی,طالع بینی بهمن,طالع بینی اسفند,فروردین,اردیبهشت,خرداد,تیر,مرداد,
شخصیت انیمیشن و کارتونی هر ماهشخصیـت کارتونی متولدیـن هرماه مجموعه: فال و طالع بینی فروردیـــــــڹ:تینکــربلفردی باهـــوش و ذکاوت، شخصیـــتی آزاد، دارای ایده های ناب  اردیبهشــــ