اعداد شانس روانشناسی

اعداد شانس روانشناسی,
اعداد شانس روانشناسی  با اعداد شانس آشنا شویم مجموعه: فال و طالع بینی فال جدید , طالع بینی اعداد زندگی پر از پستی و بلندی است که گاهی اوقات ما را بشدت گرفتار خود می‌کند تا آنجا که احساس می‌کنیم خسته‌تر از آن هستیم که ادامه دهیم. اگر این‌طور است گاهی بد نیست به اعداد شانس خود متکی شویم. این اعداد ما را تشویق می‌کنند به کارهایمان بهتر از گذشته رسیدگی کنیم. نه، تصور نکنید این اعداد مبنای خرافی دارند، بلکه کاملا براساس مسائل روان‌شناسی هستند و پس از کلی بررسی تهیه شده‌اند. عدد شانس ۲ این عدد بیان‌کننده قانون دو دقیقه است. یعنی ا