شخصیت شناسی از روی شکل امضا مدل امضا و شناخت شخصیت

شخصیت شناسی از روی شکل امضا مدل امضا و شناخت شخصیت,فالکده,تست روانشناسی,تست خود شناسی,تست جالب,تست شخصیت شناسی,اموزش رایگان شخصیت شناسی,اموزش فکر خوانی,شخصیت شناسی اسم و رنگ,شخصیت شناسی ماه تولد,روانشناسی ماه تولد,چگونگی شناختن شخصیت افراد در نگاه اول,تست جالب و درست روانشناسی,تست سرگرم کننده روانشناسی,تست روانشناسی جدید,تست خود شناسی و دیگر شناسی جدید,
شخصیت شناسی از روی شکل امضا مدل امضا و شناخت شخصیتاسرار امضا مجموعه: فال و طالع بینی    کساني که به طرف عقربهاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هاي منطقي هستند كساني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء ميكنند دير منطق را قبول مي‌كنند و بيشتر غير منطقي هستند كساني كه از خطوط عمودي استفاده ميكنند لجاجت و پافشاري در امور دارند كساني كه از خطوط افقي استفاده ميكنند انسان‌هاي منظّم هستند كساني كه با فشار امضاء مي‌كنند در كودكي سختي كشيده‌اند كساني كه پيچيده امضاء مي‌كنند شكّاك هستند كساني كه در امضاي…