ضمیر ناخوداگاه چیست؟چگونه به ضمیر ناخوداگاه تلقین کنیم

ضمیر ناخوداگاه چیست؟چگونه به ضمیر ناخوداگاه تلقین کنیم,تعریف ضمیر ناخوداگاه,ضمیر ناخوداگاه چیست,ضمیر ناخوداگاه,ضمیرناخوداگاه و حالت الفا,پرورش و برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه,
ضمیر ناخوداگاه چیست؟چگونه به ضمیر ناخوداگاه تلقین کنیمضمیر ناخودآگاه:در وجود همه انسان‌ها علاوه بر ذهن هوشیار یک شریک مخفی وجود دارد که تقریبا برای همه مسایل زندگی، پاسخی در آستین دارد؛ این شریک مخفی را با نام ضمیر ناخودآگاه می‌شناسیم. شریک مخفی با قدرتی فوق العاده بالا.به باور فرويد ناخوداگاه مسئول اغلب رفتارهاي ماست (حدود ۸۰%).هر چیزی که در زندگی خود با حواس پنجگانه‌ احساس می‌کنیم برای تحلیل و بررسی آنی به ذهن فرستاده و در ضمیر ناخودآگاه شما ذخیره می‌شود و در مواقع نیاز به خودآگاه شما انتقال پیدا…