بیوگرافی و عکس شهرزاد (با بازی Berguzar Kore) در سریال هزار و یکشب

بیوگرافی و عکس شهرزاد (با بازی Berguzar Kore) در سریال هزار و یکشب,بیوگرافی و عکس شهرزاد,برگزار کورل ارگنچ ( Bergüzar Korel) بازیگر نقش فریده در سریال ترکی کارادایی,
بیوگرافی و عکس شهرزاد (با بازی Berguzar Kore) در سریال هزار و یکشببیوگرافی برگزار کورلبرگزار کورل ارگنچ ( Bergüzar Korel) بازیگر نقش فریده در سریال ترکی کارادایی در روز ۲۷ آگوست ۱۹۸۲ به دنیا آمده