طنز نامه دختر كم توقع به همسر اینده اش

طنز نامه دختر كم توقع به همسر اینده اش,مطالب جالب و خواندنی,جالب و خواندنی,خواندنی های جالب,مطالب خواندنی و جالب,اخبار جالب و خواندنی,مطالب جالب خواندنی,مطالب جذاب و خواندنی,مطالب خواندنی جالب,مطالب جالب و خواندنی جدید,مطالب جالب و خواندنی روز,خبرهای جالب و خواندنی,خواندنی جالب,مطالب جالب و خواندنی همراه با عکس,سایت مطالب جالب و خواندنی,عکس و مطالب جالب و خواندنی,مطالب بسیار جالب و خواندنی,عکس مطالب جالب و خواندنی,مطالب خواندنی و جالب جدید,مطالب جالب و خواندنی طنز,
طنز نامه دختر كم توقع به همسر اینده اشدختر كم توقع!مجموعه : مطالب جالب و خواندنیهمسر آینده ام…..!ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاممی توانی خوشحال باشی، چون من دختر كم توقعی هستم.اگر می گویم باید تحصیلكرده باشی، فقط به خاطر این است كه بتوانی خیال كنی بیشتر از من می فهمی!اگر می گویم باید خوش قیافه باشی، فقط به خاطر این است كه همه با دیدن ما بگویند”داماد سر است!” و تو اعتماد به نفست هی بالاتر برود!اگر می گویم باید ماشین بزرگ و با تجهیزات كامل داشته باشی، فقط به این خاطر است…