اموزش روش طریقه چگونگی ساده ترین فال ورق کارتی و معانی سری دل گیشنیز خشت پیک

انواع فال ورق,فال ورق,فال ورق دایره مساوی,آموزش فال ورق,آموزش مقدماتی فال ورق,بهترین های فال ورق,
ساده ترین فال ورق اموزش روش طریقه چگونگی ساده ترین فال ورق کارتی و معانی سری دل گیشنیز خشت پیک اين روش برای سوالاتی مناسب است که احتياج به جزييات نيست و يک جوابساده می تواند کافی باشد. در اين روش شخصی که برايش فال گرفته می شود بايد کارت ها را بر زده و از ميان آنها سه کارت انتخاب کند.کارت اول در باره گذشته,کارت دوم در باره حال و سومين کارت به اينده ان موضوع مربوط می شود.----------------------------------------- سری دل: شاه ) سخاوتمند.بی پروا.مهربان.مردی با موهای روشن.صادق.صميمی.توصيه ای خوب دام )…