نام افراد مشهور ایرانی و خارجی متولد هر دوازده ماه

فالکده,پرشین فال,برج حمل (فروردین),برج ثور (اردیبهشت),برج جوزا (خرداد),برج سرطان (تیر),برج اسد (مرداد),برج سنبله (شهریور),برج میزان (مهر),برج عقرب (آبان),برج قوس (آذر),برج جدی (دی),برج دلو (بهمن),برج حوت (اسفند),طالع بینی فروردین,طالع بینی اردیبهشت,طالع بینی خرداد,طالع بینی تیر,طالع بینی مرداد,طالع بینی شهریور,
نام افراد مشهور ایرانی و خارجی متولد هر دوازده ماهماه های تولد افراد مشهورمجموعه : مطالب جالب و خواندنی– افراد مشهور فروردین ماه: فریدون جنیدی ( شاهنامه‌پژوه و نویسندهٔ ایرانی) ، بنی صدر (رییس ج

روش های پیدا کردن شغل و کارآفرینی