معنی و تعبیر خواب راسو (موش‌ خرما)

فالکده,پرشین فال,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب دندان,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب کفش,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب حضرت یوسف,تعبیر خواب ابن سیرین,تعبیر خواب معاصر,تعبیر خواب فروید,تعبیر خواب کارل یونگ,بهترین سایت تعبیر خواب,تعبیر خواب,خواب,تعبیر خواب دانیال نبی,
معنی و تعبیر خواب راسو (موش‌ خرما)   راسو (موش‌ خرما):   اگر راسو يا موش‌ خرمايي‌ را در خواب‌ ببينيد، يعني‌، به‌ هيچ‌ وجه‌، نبايد به‌ شايعات‌ دامن‌ بزنيد و آنها