چگونگی فال ورق بیست و یک تایی و تعبیر گیشنیز و پیک و خشت و دل فال ورق رومانی

نی نی سایت,پرشین فال,انواع فال ورق,فال ورق,فال ورق دایره مساوی,آموزش فال ورق,آموزش مقدماتی فال ورق,بهترین های فال ورق,
فال ورق روماني چگونگی فال ورق بیست و یک تایی و تعبیر گیشنیز و پیک و خشت و دل فال ورق رومانی فال ورق روماني .اين فال با بيست و يك كارت و در سه رديف هفت تايي انجام مي شود شخصي كه برايش فال گرفته مي شود بايد هفت كارت انتخاب كند كه اين هفتكارت به ترتيب از چپ به راست چيده شده و اولين رديف افقي را تشكيل مي دهند. هفت كارت بعدي رديف دوم و اخرين هفت كارت رديف سوم را مي سازند. رديف اول در باره گذشته ، رديف دوم در باره حال و رديف سوم در مورد اينده سوال مطرح شده است. توجه داشته باشيد كه در فال ورق هر چه تعداد…