شخصیت شناسی و کف بینی مدل انگشت دست جنس و رنگ و ثبات انگشتان دست

نی نی سایت,پرشین فال,سرنوشت و کف دست,چگونه کف دست را بخوانیم,انواع شکل کف دست,معنی خطوط کف دست,خواندن رنگ کف دست,کدام دست را باید در فال خواند,اموزش کف بینی,روش طریقه چگونگی کف بینی,بهترین سایت کف بینی,کف بینی و راست دست بودن,کف بینی و چپ دست بودن,کف بینی,اموزش کف بینی با عکس,
شناخت دست و انگشتان دست شخصیت شناسی و کف بینی مدل انگشت دست جنس و رنگ و ثبات انگشتان دست نام اسم نواحی انگشتان در کف بینی نواحی مختلف دست:   به طور کلی دست به سه ناحیه تقسیم می شود. روش های مختلفی برای ناحیه بندی دست وجود دارد روش اول : در این سیستم انگشتان قلمرو ذهنی ، از پایه انگشتان تاپایه انگشت شست قلمرو مادی وفضای باقیمانده تا مچ دست را قلمرو ابتدایی است.   روش دوم : در این سیستم فضای بین شست تا وسط انگشت میانی قلمرو  آگاه ، از وسط انگشت میانی تا وسط انگشت انگشتری قلمرو اجتماعی…