استخاره با قرآن

استخاره | استخاره آنلاین | استخاره با قرآن | استخاره اینترنتی

نقل شده در مفاتیح الجنان، جهت استخاره ؛ ابتدا سوره اخلاص (قل هو الله احد) را سه مرتبه خوانده، و سه مرتبه صلوات بفرست بر پیغمبر و آل آن حضرت، سپس دعای روبرو را بخوانید:

پس از نیت، با حضور قلب و توکل بر خداوند متعال بر روی تصویر زیر کلیک کنید

استخاره | استخاره آنلاین | استخاره با قرآن | استخاره اینترنتی