تعبیر آدم خواری در خواب

معنی و تعبیر خواب ادم خوار تعبیر دیدن ادم خوری در خواب,تعبیر دیدن خواب ترسناک,پرشین فال سرگرمی,تعبیر خواب,تعبیر خواب آنلاین,تعبیر خواب مادر,تعبیر خواب مادر شوهر,تعبیر خواب محراب,تعبیر خواب مادیان,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب مارمولك,تعبیر خواب ماسك,تعبیر خواب آدم خوار,تعبیر خواب آدم خواری,تعبیر خواب ماهی ادم خوار,تعبیر خواب مار ادم خوار,تعبیر خواب مورچه آدم خوار,تعبیر آدم خواری در خواب,
معنی و تعبیر خواب ادم خوار تعبیر دیدن ادم خوری در خواب  آدم‌ خوار  اگر در خواب‌تان‌، قرباني‌ آدم‌ خوارها شويد، يعني‌ چيزي‌ در زندگي‌تان‌ ـ در يك‌ ارتباط يا امور تحصيلي‌ـ انرژي‌ زيادي‌ را از شما تحليل‌ مي‌برد. اگر خواب‌ ببينيد كه‌ خودتان‌ آدم‌ خوار هستيد، يعني‌ به‌ واسطه‌تمايلات‌، گرايشات‌ و احساسات‌ خودتان‌ به‌ وحشت‌ افتاده‌ايد.  آدم‌ خواري‌  اين‌ چنين‌ خوابي‌ مي‌تواند بازتابي‌ از وسواس‌هاي‌فكري‌، دل‌ مشغولي‌ها، نگراني‌ها يا اميال‌ نهي‌ شده‌،منفي‌ و مخرب‌…