close
رزرو هتل
تعبیر خواب مسابقه
loading...

فال تاروت ورق قهوه طالع بینی ماه سال تولدسرگرمی ارایش زیبایی مد عروس

تعبیر خواب بدرفتاری و ازار و اذیت خود یا دیگران بدرفتاري‌ و خشونت‌ اگر در خواب‌ ببينيد كه‌ مورد بدرفتاري‌ و آزار و اذيت‌ قرار گرفته‌ايد، نمايانگرآن‌ است‌ كه‌ دشمني‌ فريب‌ تان‌ خواهد داد. اگر شما در خوابتان‌ كسي‌ را مورد بد رفتاري‌ و آزار و اذيت‌ قراردهيد، بدين‌ معنا است‌ كه‌ نتايج‌ و پيامدهاي‌ منفي‌ ناشي‌ از انجام‌ دادن‌ عملي‌ نادرست‌ و ناصحيح‌ در يك‌موقعيت‌ دوستانه‌، دامن‌ گيرتان‌ مي‌شود. اين‌ گونه‌ خواب‌ها، بيشتر در ميان‌ افرادي‌ رايج‌ و متداول‌ هستندكه‌ در زندگي‌ واقعي‌ بدرفتاري‌ و آزار و اذيت‌ را عملا تجربه‌

معنی و تعبیر خواب بیرون امدن دل و روده و پاره شدن شکم

 شكم‌ دريدن‌ (يا بيرون‌ آمدن‌ دل‌ و روده‌)  


اگر در خواب‌، دل‌ و روده‌ تان‌ از شكم‌تان‌ بيرون‌ بريزند، يعني‌ احساس‌ مي‌كنيد كه‌ جرأت‌، قدرت‌ ياتوانايي‌تان‌ براي‌ دفاع‌ از خود مورد تجاوز و حمله‌ قرار گرفته‌ است‌.

فالکده بازدید : 353 زمان : نظرات ()

معنی و تعبیر خواب دست از شانه تا مچ تعبیر خواب دست چپ یا راست

  دست‌ (از شانه‌ تا مچ‌)  


اگر خواب‌ دستهايتان‌ را ببينيد، به‌ اين‌ معنا است‌ كه‌ فردي‌ بارور و پرورنده‌ به‌ همراه‌ توانايي‌ و قابليت‌نزديك‌ شدن‌ به‌ ديگران‌ و مراقبت‌ و حمايت‌ از آنها هستيد. اگر خواب‌ ببينيد كه‌ دستهايتان‌ مجروح‌ وزخمي‌ شده‌اند، اين‌ نشانگر ناتواني‌ و عجز شما در قبال‌ مراقبت‌ از خودتان‌ يا درماندگي‌ و ضعف‌ نسبت‌به‌ برقراري‌ ارتباط با ديگران‌ است‌. احتمالا در قبال‌ آزادي‌ يا عملكردهايتان‌ احساس‌ محدوديت‌ مي‌كنيد.دست‌ راست‌ نمايانگر ماهيت‌ اجتماعي‌ و خونگرم‌ شما و مرتبط با انرژي‌ مردانه‌تان‌ است‌. در حالي‌ كه‌دست‌ چپ‌ نمايانگر ماهيت‌ بارور، پرورنده‌، حمايتگر و مرتبط با ويژگي‌هاي‌ زنانه‌ شما است‌.
فالکده بازدید : 195 زمان : نظرات ()

معنی و تعبیر خواب دستگاه خشک کن خشک کردن لباس


  دستگاه‌ خشك‌ كن‌  


اگر در خواب‌، مشغول‌ استفاده‌ از يك‌ دستگاه‌ خشك‌ كن‌ مخصوص‌ البسه‌ باشيد، يعني‌، بايستي‌ بااحساسات‌ و عواطف‌تان‌ مواجه‌ و رودررو گرديد. اين‌ خواب‌، هم‌ چنين‌، نشان‌ دهنده‌ يك‌ طرح‌ و عقيده‌بي‌روح‌ و خشك‌ است‌ كه‌ نمي‌تواند هيچ‌ گونه‌ هيجان‌، شور و شوق‌ و نشاط به‌ زندگي‌تان‌ ببخشد.فالکده بازدید : 225 زمان : نظرات ()

معنی و تعبیر خواب شکستن دست و پا تعبیر خواب دست و پای شکسته

  دست‌ و پاي‌ شكسته‌  


دست‌ يا پاي‌ شكسته‌ در خواب‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ در يك‌ موقعيت‌ موجود در زندگي‌تان‌، آن‌ چنان‌ كه‌بايد و شايد، از عهده‌ انجام‌ امور، به‌ خوبي‌ بر نمي‌آييد

فالکده بازدید : 559 زمان : نظرات ()

معنی و تعبیر خواب دعوا کتک کاری زد و خورد  دعوا و زد و خورد  


اگر چنين‌ خوابي‌ ببينيد، احتمالا درگير بگومگوها و كشمكش‌هاي‌ جدي‌ و شديدي‌ مي‌شويد. اگر درخوابتان‌، در گروه‌ برنده‌ قرار بگيريد يا آن‌ را مشاهده‌ نماييد، اين‌ خواب‌ نشانه‌ خوبي‌ در رابطه‌ با منافع‌عشقي‌ عاطفي‌ فعلي‌ و جاري‌ تان‌ است‌.  دعوا و مرافعه‌  


اگر در خواب‌ مشغول‌ دعوا يا بحث‌ هستيد،احتمالا تضادها و درگيري‌هاي‌ دروني‌ خاصي‌ راتجربه‌ مي‌كنيد. دعوا مي‌تواند بازتاب‌ ناتواني‌شما در زمينه‌ حل‌ مشكلات‌ مهم‌ باشد. ممكن‌است‌ در حال‌ حاضر در تصميم‌گيري‌ با مشكل‌مواجه‌ هستيد، يا نمي‌توانيد قدرتي‌ را بپذيريد ويا بخشي‌ از زندگي‌ روزمره‌تان‌ را به‌ خوابتان‌منتقل‌ نموده‌ايد. در كتابهاي‌ خيلي‌ قديمي‌ تعبيرخواب‌ آمده‌ كه‌ دعوا تعبيري‌ برعكس‌ دارد، يعني‌از صلح‌ و صفا، آرامش‌، سازگاري‌، هماهنگي‌ وتوافق‌ با عزيزتان‌ برخوردار خواهيد گشت‌.
فالکده بازدید : 621 زمان : نظرات ()

معنی و تعبیر خواب دزد و سارق دست برد

  دزد (سارق‌)  


اگر خواب‌ ببينيد كه‌ منزل‌، كمد يا دارايي‌ و اموال‌تان‌ مورد دستبرد و سرقت‌ قرار گرفته‌اند، يعني‌ به‌شهرت‌، وجهه‌ و اعتبار شما حمله‌ شده‌ و آنها خدشه‌دار مي‌شوند. ولي‌، اگر در برابر سارق‌، ايستادگي‌كنيد و به‌ دفاع‌ از اموال‌تان‌ بپردازيد، يعني‌ اوضاع‌ نامساعد زندگي‌تان‌، خوب‌ پيش‌ خواهند رفت‌. بعد ازديدن‌ چنين‌ خوابي‌، ممكن‌ است‌ در اثر بي‌احتياطي‌ و بي‌پروايي‌، سوانح‌ و حوادثي‌ براي‌ بيننده‌ خواب‌رخ‌ دهند.

فالکده بازدید : 201 زمان : نظرات ()

معنی و تعبیر دیدن بادبادک در خواب

  بادبادك‌  


پيغامي‌ كه‌ از طريق‌ اين‌ گونه‌ خوابها دريافت‌ مي‌شود،ممكن‌ است‌ به‌ منزله‌ تحقق‌ يك‌ هدف‌ و يا شروعي‌جديد باشد. بادبادكها در مجموع‌ در ارتباط با خاطرات‌شيرين‌ دوران‌ كودكي‌ و احساس‌ ناتمام‌ ماندن‌ لذت‌ها وخوشي‌ها در نظر گرفته‌ مي‌شود. اگر زندگي‌ روزمره‌تان‌دشوار باشد، اين‌ خواب‌ها ماهيتي‌ جبراني‌ دارند و يامي‌توانند نشان‌ دهنده‌ انتظارات‌ مثبت‌ شما براي‌تحقق‌ و برآورده‌ شدن‌ آرزوهايتان‌ باشند.


فالکده بازدید : 689 زمان : نظرات ()

تعبیر خواب دیدن برادری که ندارید

 برادر  


اگر خواب‌ برادر واقعي‌ خودتان‌ را مشاهده‌ نماييد، بايستي‌ آن‌ خواب‌ را با در نظر گرفتن‌ نوع‌ ارتباطتان‌با او در زندگي‌ واقعي‌، تعبير و تفسير نماييد. اگر در زندگي‌ واقعي‌، برادري‌ نداشته‌ باشيد، ولي‌ در خواب‌،برادري‌ را براي‌ خود مشاهده‌ نماييد، يعني‌ مايليد به‌ نحو كاملتري‌، ابراز وجود كنيد.


فالکده بازدید : 1131 زمان : نظرات ()

تعبیر خواب بدرفتاری و ازار و اذیت خود یا دیگران

  بدرفتاري‌ و خشونت‌  


اگر در خواب‌ ببينيد كه‌ مورد بدرفتاري‌ و آزار و اذيت‌ قرار گرفته‌ايد، نمايانگرآن‌ است‌ كه‌ دشمني‌ فريب‌ تان‌ خواهد داد. اگر شما در خوابتان‌ كسي‌ را مورد بد رفتاري‌ و آزار و اذيت‌ قراردهيد، بدين‌ معنا است‌ كه‌ نتايج‌ و پيامدهاي‌ منفي‌ ناشي‌ از انجام‌ دادن‌ عملي‌ نادرست‌ و ناصحيح‌ در يك‌موقعيت‌ دوستانه‌، دامن‌ گيرتان‌ مي‌شود. اين‌ گونه‌ خواب‌ها، بيشتر در ميان‌ افرادي‌ رايج‌ و متداول‌ هستندكه‌ در زندگي‌ واقعي‌ بدرفتاري‌ و آزار و اذيت‌ را عملا تجربه‌ كرده‌اند.


فالکده بازدید : 1435 زمان : نظرات ()
تبلیغات
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • کدهای اختصاصی