فواید دعا از زبان پیامبر اکرم (ص)وامام علی (ع)


الدعا مخ العبادة : دعا مغز و روح عبادت است {پیامبر اکرم (ص)}

امام صادق (ع): همانا بنده مومنی درباره حاجتی خدای


تعداد بازديد : 227
موضوع: دعای باز شدن بخت و گرفتن حاجت ,
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,