معنی و تعبیر خواب دیو شیطان جن ابلیس اهریمن

  ديو (شيطان‌، جن‌)  


ديو يا شيطان‌ يا جن‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ بدبيني‌، تألم‌، اندوه‌، افسردگي‌، غم‌ و دلتنگي‌ هستند. هم‌چنين‌، اين‌ خوابها نشان‌ دهنده‌ و نمايانگر افراط و زياده‌ روي‌ها هستند. اگر خواب‌ ببينيد كه‌ ديو يا شيطان‌يا جني‌، روحتان‌ را تسخير كرده‌ است‌، يعني‌ در مورد چيزي‌، احساس‌ عجز، درماندگي‌ و استيصال‌مي‌كنيدتعداد بازديد : 283
موضوع: تعبیر خواب ,
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,