معنی و تعبیر خواب دست دادن فشردن دست در خواب


  دست‌ دادن‌  


دست‌ دادن‌ در خواب‌، نشانه‌ سازش‌، آشتي‌، صلح‌، توافق‌، سازگاري‌ و برقراري‌ مجدد و تجديد يك‌ارتباط دوستانه‌ است‌.

تعداد بازديد : 543
موضوع: تعبیر خواب ,
برچسب ها : ,